Follow Us @soratemplates

26 tháng 5, 2017

Điều bí mật từ cái gầm bàn

10:33 0 Comments
Có nhữg lúc bạn muốn trốn đi đâu đó thật xa. Có nhữg lúc thậm chí bạn bỗg muốn biến mất khỏi thế gian. Điều ấy là bình thường, bình thường vì bạn đang trốn tránh sự thực: bạn đang đứng ở đâu trong thế giới này?