Follow Us @soratemplates

3 tháng 9, 2013

Sài Gòn nhắc đến càng thêm nhớ

Mùa Xuân nào ta sẽ về quê?
Đoàn tụ thân nhân trọn hẹn thề
Sài Gòn nhắc đến càng thêm nhớ
Đất nước quê hương ta muốn về.

Xuân đi Xuân đến Xuân lại qua
Đã mấy mùa Xuân phải xa nhà
Xa người em gái thời tuổi ngọc
Kỷ niệm giăng đầy những thiết tha
Sài Gòn nhắc đến càng thêm nhớ
Sài Gòn nhắc đến càng thêm nhớ

Hải ngoại mùa Xuân không mai nở
Tuyết phủ bao trùm khắp mọi nơi
Bao lần hứa hẹn về quê cũ
Tâm tư khắc khoải lỗi hẹn rồi!

Mùa Xuân nào ta sẽ về quê?
Đoàn tụ thân nhân trọn hẹn thề
Sài Gòn nhắc đến càng thêm nhớ
Đất nước quê hương ta muốn về.

Mùa Xuân đoàn tụ khi nào đến?
Để về thăm lại mái nhà xưa
Thăm mẹ gìa cùng đàn em nhỏ
Thăm cả hàng cau lẫn hàng dừa.

Mong sao đất nước mau phồn thịnh
Quê hương bừng sáng ánh bình minh
Đàn con xa xứ về sum họp
Việt Nam giàu mạnh với quang vinh.

Nguyễn Văn Tài(Ottawa, Canada)