Follow Us @soratemplates

31 tháng 7, 2011

Truyện cười: Bà vợ hay ghen

Ghen tuông mới mẻ gì đâu
Trước em, thiên hạ từ lâu ghen nhiều:

Tuần Ti, Đào Huế trong chèo
Hoạn Thư khuynh đảo Truyện Kiều một phen
Tranh Hồ, giấy mỏng mực đen
Nhọn dài mũi kéo đánh ghen quanh chồng…

Thương nhau ấp lạnh, quạt nồng
Học đòi sư tử Hà Đông làm gì?
Em từng đổi mới tư duy
Ghen tuông quá cũ vất đi mới là
Chồng mình tài giỏi, hào hoa
Mới em kia thích, mới bà nọ mê
Hay gì kẻ ghét, người chê
Thích chi thui thủi đi về một thân.

Mùa xuân, ừ nhỉ mùa xuân
Thiên nhiên cây lá muôn phần tốt tươi
Ước đi chỉ thấy nụ cười
Về nhà luôn được gặp người…không ghen.

Vương Trọng

Tags: Truyen cuoi, truyen cuoi dan gian, truyen vui cuoi, truyen cuoi viet nam